Mehmet Mamaş

Biden’ın Trump’a karşı çarpıcı bir farkla seçimi kazanması;

1. Mali sermayenin [küreselci] ABD kurumsal yapısı üzerindeki gücünü ıspatlaması açısından önemli bir göstergedir. Globalist sermaye grubu rüştünü kanıtladı. Trump’ın yaslandığı “ulusalcı-korunmacı” sermaye grubu kaybetti. Ancak Trump iktidarıyla etkili bir “oyunbozan” olduğu ortaya çıktı. Burjuvazinin katmanları arasındaki bu hesaplaşma Trump iktidarıyla neredeyse bir iç savaş sınırına geldi.

2. ABD halkının Trump gibi ırkçı, cinsiyetçi, mukaddesatçı ve ekoloji karşıtı bir lidere “Non Pasaran” demesi, ABD halkında demokratik değerlerin güçlendiğini ortaya serdi. Globalistler de en nihayetinde kitleselleşen bu değerlerle yüzleşeceklerdir. Trump iktidarı bu yönüyle toplumsal bir ayna işlevi gördü.

3. Gezegenimiz tarihsel ve toplumsal bir kırılma ve geçiş dönemine ilerlerken -hatta bunu yaşıyorken- Trump gibi, Berluskoni gibi, Boris Johnson gibi [çeper ülkelerdeki eşdeğerlerine değinmeye gerek var mı?] grotesk lider kuşaklarının delisaçması yönetimlerine tanıklık etti. ABD’de Trump’ın ezilmesi, bu kuşağın ve benzerlerinin siyasi tımarhane kurmalarına izin verilmeyeceğinin son işaret fişeğidir.

4.Obama döneminde gerilediği belli olan ABD hegemonyasının, Trump yönetimiyle çok ciddi bir tahribat yaşaması karşısında yeni yönetimin ne tür onarıcı politikalar izleyeceği merak edilen önemli bir konudur. Her halükarda içeride toparlayıcı tedbirlerin yanında küresel hegemonyasını tahkim etmeye çalışacaktır. Bunu da İran üzerinden denemesi beklenmelidir. Olası bir İran müdahalesi aynı zamanda kendi cephesi içinde şaşkın elektron gibi davranan güçlere de ayar vermesi için bir olağan-üstü hal tedbiri aracı olarak kullanılacaktır.

5.ABD’de şu anda Demokrat parti kulvarında yürüse de, gelişen toplumsal muhalefet ve esasında sınıf mücadelesi dediğimiz olgu, dünyadaki toplumsal hareketlerin senkronizasyonuyla hiç ummadığımız yeni bir politik dalga yaratabilir. ABD’deki toplumsal muhalefetin Demokrat Parti’nin dışına çıkarak bağımsız ve özgün bir özneleşme süreci gelişebilir. Komünizm ideali Amerikan toplumunda yaygınlaşıyor. Bunun derinlik kazanması politik mücadele süreçlerine bağlıdır. Komünizmin tüm dünyada yeniden insanlığın gündemine gelmesi ve bunun ABD toplumsal yapısı üzerindeki etkisi irdelenmesi ve üzerinde durulması gereken bir konu.

6. ABD’nin Kürdistan politikasında daha net ve kararlı bir döneme gireceği söylenebilir. Bunu şu şekilde formüle edebiliriz. Güney (Başur) ve Güneybatı(Rojava) birleşir, kuzeyde ise yeni bir “çözüm süreci” geliştirilir. Bu olmadan İran’a müdahale edilemez. [ PDK-PKK’nin en son yaşadığı sıcak çatışma restini bir de bu açıdan okuyabiliriz. ABD Kürt güçlerine bir daha iç savaşa tutuşma marjı tanır mı?]

7.Trump’ın yargılanması ve hesap sorulması ve hatta Sudanlı El-Beşir muamelesi görmesi şaşırtıcı olmayacaktır. ABD tarihinin en büyük hayalkırıklığı olan Trump’ın hiçbir şey olmamış gibi şirketlerinin başına dönmesini beklemiyorum. Trump, ABD derin devleti ile pazarlığa başlamış mıdır?