48178195-4A05-4456-A2D0-16B151F50A11

Hasan H. Yıldırım & Hüsein Erkan

Bir curcuna başını almış gidiyor.

“Emekli Türk generali, Tew-Dem yetkilisi şunu, bunu dedi“ deyip duruyorlar..

Ne demişler?

Mesud Barzani, “çok tehlikeli bir işe soyunmuş, Kürdistan’ın güneyi ve güneybatısını birleştirmeye çalışıyor“muş(!) “Bu kabullenilemez.“

Buna dört ele sarılıyorlar.

Gaye, buna dayanarak Mesud Barzani’nin Kürdistan’ın “birlikçisi“ olduğu algısını oluşturmak. Kendileri inaniyorlar mı bilmiyoruz ama başkalarını buna inandırmaya çalışıyorlar. Burada bir keşke çekebiliriz ama biz Mesud Barzani’yi de, icraatlarını da bildiğimiz için keşke demeyi fuzuli buluyoruz. Çünkü kendimizi kandırmak istemiyoruz.

Mesud Barzani’nin yaşamı boyunca yaptığı en başarılı iş, Kürdler arası birliği boşa çıkarmak, sömürgecilerin taşeronluğunu yapmaktır.

Bu konuda kimliği kirlidir. Çatışmadığı Kürd hareketi kalmamıştır. Kürdler arası birliği boşa çıkarmak için her yola baş vurmuştur. Sonuçta sömürgecilerin tetikçisi olup çıkmıştır.

Yok efendim Mesud Barzani, “Kürdistan’ın güneyi ile güneybatısını birleştirmek istiyor da, sömürgeciler ve Kürdler buna engelmiş“(!)

Bu bir şaka mı?

Yoksa bir hayal mi?

Burada soru şudur:

Eğer Mesud Barzani bu kadar Kürd birliğini istiyorsa, bu adam bırakın güney ve güneybatıyı birleştirmeye çalışmasını, güneyi niye birleştirmeye çalışmıyor?

Güney, siyasi olarak olduğu gibi coğrafik olarak ta bugün paramparça.

Sizce güney parçasının orta yerinde boydan boya çekilmiş şu Çin sedi gibi Dergele sınır hattı neyin nesi?

Sınırın bir tarafında YNK, bir tarafında Irak-PDK hakim. Biri sınırın öbür tarafına izinsiz geçemiyor. Ve bu Mesud Barzani’yi hiç te rahatsız etmiyor. Dergele sınır hatını ortadan kaldırmak, güneyi coğrafik olarak birleştirmek için bugüne kadar Mesud Barzani’nin bir çabasını duyan var mıdır? Fakat bunu derinleştirmek için elinden ne gelmişse onu yapmıştır. Bırakın başka siyasi güçlerin sıradan insanlarını parlamenterleri bile Hewler’e sokmamıştır. Hatta parlamentonun kapısına bile uzun bir süre kilit vurmuştur. Bunun sonucu ikibaşlı ve hatta çok başlı aile hanedanlıkları doğdu. “Birlikçi“ olmak bu mudur?

Buna uygun olarak dizayn edilen siyasi alan ha keza.

Sayısız ordu gücü, bu güçlerin 15’ten fazla olduğu biliniyor. Partilerin bir yana aşiretlerin bile kendi orduları mevcuttur. Aşiret lideri general rütbesiyle yönetimden maaş alıyor. Çevresinde çoğu kişi subay rütbesiyle. İstihbarat ha keza. Irak-PDK ve YNK’nin yanı sıra aşiretlerin bile kendi özel istihbarat birimleri var. Adalet, eğitim ha keza. Kontrolsüz bir ekonomi. Dünyanın neresinde bu tür uygulamalar var? Ama güneyde var.

Anlayacağınız güneyde bir Kürd birliği yok. Bunun tek nedeni Mesud Barzani olmasa da esas sorumlusu O. Çünkü 1992 yılından bu yana fiilen iktidarda olan O. Birliği sağlamasını engeleyen ne? Kürdler değil, sömürgecilerimizdir. Çünkü, Mesud Barzani, Kürd siyasi güçlerini değil, sömürgecileri dinlemeyi yaşam felsefesi edinmiş biri. Hatta bunu özellikle bilerek, isteyerek yapıyor. Eloğlu/elkızı kendi parasıyla köle edinirken, başta Mesud Barzani olmak üzere, Barzani ailesi Kürd milli servetiyle kendine efendi satın almıştır. Bunlar Fars ve Türk despotlarıdır.

Buna yol açanında Mesud Barzani’den başkası değildir. Sömürgeci Türk MİT ve ordusunu güneye taşıyan odur. Nedeni diğer Kürd siyasi hareketlere karşı kendi güvencesi saydığındandır. Öyle bir ilişki yaratılmış ki, bugün Kürdistan’ın güneyini yöneten Hewler iktidarı değildir; siyasi, ekonomik, askeri ve hatta kültürel olarak siyaseti belirleyen İran ve Türkiye’dir. Hewler iktidarı sadece İran ve Türkiye politikasını icra eden bir kurum durumuna düşmüştür. Bu politika sonucu güney, sömürgecilerimizin arka bahçesine dönüşmüştür. “Birlikçi“ olmak bu mudur? Güney’de buna yol veren Mesud Barzani, nasıl olurda güney ve güneybatıyı birleştirmeye çalışır?

Olan biten Kürdlerin felaketidir. Buna yol açanların başında Mesud Barzani gelir. Hayal aleminde olanlar kendini kandıradursun, bu felaketi görmek isteyen her samimi Kürd bunu görebilir.
13 Temmuz 2020