Kürt Sorunu Savaş Taktikleri İle Değil Bağımsızlık Temelli Taze Bir Siyasal Strateji İle Çözülebilir. (2) / Ali CANDAN yazdı.

Read Time:6 Minute, 1 Second

IMG_2861Rojava da Kürt güçleri müttefikleri ABD ve koalisyon güçleri ile İŞİD terörüne karşı büyük bir savaş yürütüyorlar. Rakka’yı terörden arındırma ve özgürleştirme savaşı. Gün geçmiyor ki, kahraman genç kız ve erkeklerimizin al kanları dökülüp o kutsal canları toprağa gömülmesin. Öylesine büyük bir hayranlık uyandırıcı, eşsiz ve destansı bir mücadele ve savaş yürütüyorlar ki. Bu büyük savaşta oluk oluk al kanları dökülen cesur genç Kürt kız ve erkek savaşçıları kadar. Dünyanın dört bir yanından devrimci dayanışma duygularıyla Rojava’ya, halkımızın ve insanlığın özgürlüğü için savaşıp, o mukaddes canlarını vermeye gelen. Türk, Arap, Kanadalı, Avrupalı, Amerikalı, İsrail’li vd uluslardan kahraman genç kız ve erkekler. Paramaz Kızılbaş’lar, Jonson’ların şahadet zinciri halkasına eklenen. Türk halkının cesur yürekli, kahraman ve kırmızı fularlı kızı; Ayşe Deniz Karacagil’i sonsuz bir saygı ve minnetle anmadan geçemeyeceğim. Bu büyük insanlık değerlerinin anıları halkımızın yüreğinde sonsuza dek yaşayacaktır.

Rakka savaşı sonrası kurulacak yeni Suriye de Rojava’daki halkımız şüphesiz ki özgürlüğüne kavuşacak ve yarı bağımsızlığına ulaşacak. Sahada yaşanan de facto durum. Resmi federal sisteme dönüşerek. Bağımsızlık mecrası yoluna girecek. Rusya ve ABD şirksiz ve şüphesiz bir biçimde bu federal sistemi tanıyıp destekleyecektir. Rojava büyük insanlığa büyük fedakarlıklarda bulundu. En değerli varlıklarını toprağa gömerek. Terörün belini kırdı ve tüm dünyayı bu dinsel kaynaklı vahşi terör belasından büyük ölçüde korudu. Sıra dünyanın Rojava halkına borcunu ödemeye geldiğinde hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, uygar dünya bu borcu Rojava federal yönetimini tanıyarak ödeyecek. Güneyde ise, Musul savaşı sonrası ulusallaşma yolunda ciddi adımlar atılacak. PDK-YNK merkezli parti tasallutları kırılarak. Ulusal kurumlaşma ve birlik sağlanacak. En uygun momentte de güney Kürdistan bağımsızlığı ilan edilecek. Buna ne dış nede iç hiç bir güç engel olamayacaktır. Engel olmaya kalkanlar olursa. Bunlar ister Türk, Arap veya Acem yönetimi olsun. İster içteki işbirlikçileri olsun. Hepsi cehennemin dibini boylayacak. Tarihin akışı önünde hiç bir güç duramayacaktır.

Kürt halkının azılı katili olan İran ise: İŞİD, Rakka ve Musul’dan temizlendikten sonra, ABD ve müttefikleri tarafından dört bir yandan ve çepeçevre kuşatılacak. Tıpkı Suriye gibi ateş altına alınacak. İran’ın kolunun kanadının kırılarak Kürtleri artık vinçlerde dilediği gibi sallandıramaz hale getirilmesi ardından. Doğu Kürdistan’ın da tıpkı Rojava gibi federal temelde özgürleşmesi önümüzdeki beş yıllık geleceğin temel meselesi haline gelecek. Türkiye’nin de bu güncel meselenin halledilmesi. Yani İran’ın uluslararası topluma açılıp enteğre edilmesi sürecinde. Ya ABD-İngiltere-AB ve İsrail merkezli, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Körfez Emirlikleri öncülüğünde. Rusya-İran şii yayılmacı ittifakına karşı kurulmakta olan. Sunni islam ittifakında yer alarak ömrünü uzatması. Yada bölgede ki yeni düzen kurucu dış dinamiklerin eli ile kaosa itilerek çözülmesi süreci başlayacak. Her iki durumda da Kuzey Kürdistan’ın özgürleşmesi süreci de buna parelel bir biçimde hız kazanacaktır.

Jeo politik, jeo stratejik konumları gereği Kürdistan ve Türkiye, Kürtlerin veya Türklerin kestirilemez ve öngörülemez yönetimlerine bırakılamayacak kadar kıymetli olduğundan. Batı kendisi işe el atmış bulunuyor. ABD-AB ve İsrail, bölgede oyun kuruculuğa soyunan Rusya’yı önce sınırlandırmak ardından oyun dışına çıkarmak için el birliği halinde devrede. Bölge batı ittifakı eliyle değişip, yeniden yapılanacak. İran’ın vurulması konusunda ABD ve Rusya arasında ciddi bir sürtüşme yaşanması ihtimalini önlemek için Trump Putin’in desteğiyle seçtirildi. ABD, Trump eliyle gerçekleştirdiği, Suudi Arabistan merkezli sünni bölge bloku üzerinden İran’ı vuracağı için. Rusya ile tıpkı Suriyede ki vekalet savaşı örneğinde olduğu gibi direk karşı karşıya gelme ihtimali elimine edilerek aşılacak. Suriyede Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye merkezli sünni bloku, nasıl bir rol oynadıysa İran’a karşıda özünde aynı rolü kısmi rol değişiklikleri ile oynayacaklar. Türkiye görüntüde bu ittifaka karşı gibi dursada iliklerine kadar ABD ve İsraile bağlılığı nedeniyle günü geldiğinde. Sebepsiz veya osuruktan sebeplerle İran’a yüklenecek. İrana yönelik düşmanca açıklamaları ilk Türkiye’nin ağzından duyunca şaşırmamalı. Rusya bu gerçeği gördüğü için. Bölgede başta Kürtler olmak üzere tüm güçler ile pozitif ilişkiler geliştirip bu stratejiyi önlemeye. Önleyemesede Batı ittifakının gücünü sınırlandırmaya çalışıyor. Bunun için Suriye de Rojava federasyonu için ABD ile anlaşıyor. Türkiye ve İran’a Kürt politikalarını değiştirmeyi dayatıyor. Neden çünkü Rusya ABD ve müttefiklerinin niyetini ve değişimin öyle yada böyle gerçekleşeceğini çok iyi biliyor.

Kısaca bölge büyük bir savaşa doğru hızla gidiyor. Eski statüko ile beraber statükocu devletler de yıkılacak ve yıkılıyor. İran’ın Haşdi Şabi’si, tıpkı Lübnan’daki İran Hizbullah’ının oynadığı rolü oynuyor. İran’ın kuşatılması stratejisine karşı. İran, çaresiz ve umutsuz bir biçimde. Haşdi Şabi ile karşı kuşatma stratejisi izliyor. Haşdi Şabi denen Şii İŞİD terör örgütü. Irak, Suriye hattını tıpkı sunni İŞİD teröristlerinin üç dört yıl önce yaptığı ve kendi felaketlerini hazırladıkları gibi birleştirmek istiyor. İran askeri stratejik aklının sahadaki figürü Kasım Süleymani, Haşdi Şabi eliyle Şengal işgalini gerçekleştirdi. İran kendisine karşı girişilecek savaşı bu hamlesiyle bölgeye taşıyacağını. Büyük bir bölgesel savaşa dönüştüreceğini. Kendisine savaşta nefes boruları açabilme. Savaşı uzatma, yetenek ve stratejisine sahip olduğunu göstermek istiyor. Gösterdiği yetenek ABD-AB ve İsrail troykasının umrunda olmadığı gibi bu hamlesi. Düşmanlarının nezdinde İran’ın bir an evel vurulmasının yeni bir gerekçesini de oluşturmaktadır. Kürtler açısından da tıpkı İŞİD’e tattırdıkları yenilgiyi. Kürdistan’ı işgal eden İran terörist devleti ve maşası Haşdi Şabi terör örgütünede tattırma zevkini derinliğine yaşamanın sevinciyle dolmak demektir. ABD ve müttefikleri İran teokratik ve terör üreticisi devletini tarihin en az yüz yıl gerisine gönderme operasyonuna başladıklarında. Doğu Kürdistan halkı ve siyasi iradesi PJAK en büyük müttefikleri olarak yer alacak.

Kürtler İran’a karşı yürütülecek bu savaşta da temel kazanan durumunda olacaklar. Unutmayalım ki o doğuda bir taş dahi yerinden oynasa bu biz Kürtlerin lehinedir. O nedenle Kürt Özgürlük Hareketi’nin Türkiye de, Türkiye sol hareketi, ulusalcısı, CHP’si veya Türkiye sağ partileri, AKP, yeni Osmanlı, islamcılarıyla ittifak, ilişki arayışları kadar. Kürt siyasi partileriyle KDP, YNK, PYD, Goran, İslami Hareket, Kürt sağı, Kürt islamcısı, Kürt solcuları ve Kürt kurumları ile çok sıkı ve ivedi ittifak ve ilişki kurması gerekiyor. Kürtler kendi aralarında birleşmek zorunda. ABD ve AB’nin son iki yıldır bas bas bağırarak söyledikleri ve istedikleri de tamda bu. ”Kürtler birleşirse onları kimse yenemez. Kürtler kendi aralarındaki sorunları çözerek birleşmeli” ABD ve AB son bir bir kaç yıldır Güneye ve Rojava’ya yaptıkları üst düzey ziyaretleriyle biz Kürtler arasında birlik kurulması için çok yoğun bir biçimde çalışıyorlar. Sayın Salih Müslim ve Sayın Barzani’nin bir kaç gün önce Erbilde el sıkışıp biraraya gelmesi güzel şeylerin gerçekleşmesinin müjdecisidir. Batı ittifakının ve İsrail’in önümüzdeki yüz yıl boyunca ortadoğuda ki temel müttefikleri tartışmasız bir biçimde Kürtler olacaktır. Rusya bu gerçeğin farkında ve derin idrakı içerisinde. Ruslar da tıpkı batı gibi fundamantalizme karşı bir baraj görevi gören laik ve seküler Kürt hareketinin yükselmesini kendisinin ortadoğu politikaları ve ulusal güvenliği için pozitif anlamda değerlendirerek destekliyor. Rusya’nın çekindiği konu Kürtlerin statü elde etmesi değil. Tam tersine Rusya Kürtlerin özerk veya federal statü kazanmasını istemekte. Rus ayısının istemediği Kürtlerin bağımsızlık ilanı ve bölgede Rus müttefikleri olan Suriye, Irak ve İran’dan kopup tamamen ABD’nin denetimine girmeleridir.

Bu durum Kürtlere muhteşem fırsatlar. Büyük bir genişlikte siyaset yapma imkan ve olanakları sunuyor. Kürt siyasi hareketleri bu fırsatları mükemmel değerlendirmeyi bilirse en fazla üç beş yıl içinde bağımsızlığını ilan etmek dahi büyük bir siyasi ve diplomatik güç kazanır. Devler arasında denge politikası yürütme. Sarkaç oynama. Çoklu seçenekli siyaset. Alternatifli politika şansı. Kendini salt bir güce mahkum ve mecbur etmeme, bağlamama. Bir ayağımız dünya lideri ABD ile ittifak üzerinde sabit dururken. Diğer ayağımız Ruslarla birlikte yetmiş iki milleti dolaşmalı. Kürtler Rojava’ya bakıp siyaseti öğrenmelidir. Askeri olduğu kadar siyasi deha. Onurlu bir bağımsız, başı dik duruşla. Dünya lideri süper güç ABD ile saygı ve güvene dayalı bir ilişki. Rusya ile dengeleyici saygı ve güvene dayalı ilişki. İşte büyük kazanma siyasi stratejisi.

Ali CandanTeletex News24

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Yorumunuz için teşekkür ediyoruz en kısa zamanda size cevap verilecektir selamlar .

%d blogcu bunu beğendi: