KATLİAMLAR VE SOYKIRIMLAR / Mazhar ÖZSARUHAN yazdı.

Read Time:3 Minute, 30 Second

Katliam, kendini savunma imkânı bulunmayan çok sayıda insanın acımasızca öldürülmesi olayıdır. Katliam, topluca öldürme, toplu kırım anlamındadır. Diğer bir deyişle, kendini savunma imkânı bulunmayan çok sayıda insanın acımasızca öldürülmesi olayıdır.

IMG_2584

Katliamlar uygar toplumlar tarafından hoşgörüyle karşılanmasa da, katliamı yapan kişi veya kişiler genellikle yaptıkları katliamların haklı nedenlere dayandığı düşüncesindedirler.

Katliamlar çoğunlukla ırk, din veya siyasi düşünce farklılığı nedeniyle yapılır. Bazen de akli dengesi bozuk olan kişiler tarafından keyfi bir şekilde seçilmiş kişi veya kişileri hedef alır. Katliamların devlet eliyle gerçekleştirilmiş olmaları da mümkündür. Devlete isyan eden veya isyan etmesi beklenen azınlıklar tarihin çeşitli dönemlerinde devlet organları tarafından katliama tabi tutulmuşlardır.

Katliamların büyük çoğunluğu devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Devlete isyan eden veya isyan etmesi beklenen azınlıklar ve gruplar, tarihin çeşitli dönemlerinde devletin kolluk gücü tarafından yapılmaktadır. Özellikle savaş veya siyasi kriz dönemlerinde katliamlarda artış gözlenmektedir..

Yazılı tarihten anladığımız kadarıyla yeryüzü sayısız katliamlara sahne olmuştur ve olmaya devam etmektedir.IMG_3102

Katliamların geçmişi insanlığın geçmişi kadar eskidir. Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında kendi yönetimine karşı ayaklanan 250.000 Makedonyalıyı katliama tabi tuttuğu bilinmektedir. 1099 yılında Birinci Haçlı seferine çıkan Avrupalılar Kudüs’ü ele geçirdiklerinde kentin 70.000 civarındaki Müslüman ve Yahudi sakinlerini kılıçtan geçirdiler. Cengiz Han ele geçirdiğinde kentlerin sakinlerinin çoğunu katliamla öldürmüştür. 1220 yılında Semerkant’ı ele geçirdiğinde 75.000, Herat kentinde ise 600.000 civarında erkek, kadın ve çocuğu öldürtmüştü. 15. Yüzyılda 3.Vlad Dracula (Kazıklı voyvoda) 10.000 erkek, kadın, çocuğu kazığa geçirmiş, esirleri, akla, hayale gelmeyecek şekilde insanlık dışı işkencelerle öldürtmüştür.

Soykırım ise, yine siyasal, ulusal, ırksal ya da dinsel bir nedenle, azınlık durumundaki bir insan topluluğunu soyca yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemidir. Soykırım, Genosit ile eş anlamlıdır. Diğer bir deyişle ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan çerçevesinde ve özel bir kastla yok edilmeleri anlamına gelmektedir. Kısacası Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etmektir.

IMG_3099

Uluslararası Ceza mahkemesinin görevi, tüm toplumları ilgilendiren en ciddi suçlarla sınırlıdır. Bunlar;

• Soykırım suçu
• İnsanlık suçları
• Savaş suçları
• Saldırganlık suçlarıdır.

Dolayısıyla soykırım suçu uluslararası ceza mahkemesinin baktığı davalar arasındadır. Örnek olarak Birinci Paylaşım Savaşı’nda Ermenilere, İkinci Paylaşım Savaşı ve sonrasında da Almanların Yahudi ve diğer milletlere mensup azınlıklara yaptığı toplu katliamlar ve diğerleri gösterilebilir. Bu makalemizde KATLİAMLAR VE SOYKIRIMLAR bir arada işlenecektir.

Katliamların ve soykırımların ülke bazında ve ülkelerin katliam sabıkası sıralamasına özen gösterilerek tarihi süreç içinde ve mümkün olduğu kadar kronolojik açıdan irdelenmeye çalışılacaktır.

İster mensup olduğu dini yaymak olsun, ister sömürge amaçlı olsun, tüm katliamların ortak noktası egemen sınıfların doymak bilmez açgözlülüğü ve ileride olası saltanatlarını pekiştirmeye yöneliktir.

IMG_3101

5.0000 yıllık insanlık tarihinin 4.708 yılı savaşlarla geçmiştir. Norveç İlimler Akademisi’nin verilerini aynen aşağıya geçiyorum.

• Kavimlerden günümüze M.Ö. 3.600 yılından başlayarak yeryüzü 14.361 defa savaşmıştır.
• Bu savaşlarda 3.640.000.000 insan yaşamını yitirmiştir.
• Sadece 20. Yüzyılda bu rakam 250.000.000’u geçmiştir.
• Maddi kayıp ekvatorun üzerinden itibaren 10 metre yükseklikte ve 156 metre genişlikte altın madeni ile örülecek bir duvarın parasal değerine eşittir.
• M.Ö.3600 yılından beri yeryüzü yalnız 292 yıl savaşsız geçmiştir.
• M.Ö. 650 yılından bu yana klanlar, kabileler, topluluklar, devletler ve uluslar 1.650 kez yaptıkları silahlanma yarışında ancak 16’sı savaşsız sona ermiş.tir.
• 2000 yılında dünyada silahlanma ve askeri harcamalar için 1.000.000.000.000 (1 trilyon) dolardan fazla para harcanmıştır. Bu rakam, günde 2.740.000.000 dolar, saatte 45.667.000 dolar, dakikada 1.900.000 dolar demektir.
• BM verilerine göre 7-14 yaş grubunda 300.000 çocuk aktif olarak savaşlara katılmıştır.
• 2000 yılı istatistiklerine göre de son 10 yılda savaşlarda ölen çocuk sayısı 2.325.000 dir.
• Savaşlarda 16.000.000 çocuk psikolojik travma geçirmiş, 15.000.000 çocuk evsiz ve 5.433.000 çocuk da mülteci durumunu yaşamıştır.
• Mülteci çocukların 2.000.000’u ailesinden ayrılmış çocuktur.
• Toplam mülteci sayısı 21.459.620 kişidir.
• Askeri harcamaların tutarı 1.000.000.000.000 (1 trilyon dolar) civarındadır.
• Askeri harcamalarda ilk sırayı 400.000.000.000 dolar ile ABD almakta, 56.000.000.000 dolar ile Rusya, 45.000.000.000 dolar; Japonya 45.000.000.000 dolar ve Çin de 39.000.000.000 dolar ile harcama yapmışlardır.

Mazhar ÖZSARUHANTeletex News24

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Yorumunuz için teşekkür ediyoruz en kısa zamanda size cevap verilecektir selamlar .

%d blogcu bunu beğendi: