21. Yüz yıl kapitalizmin küresel buhranı kaçınılmazdır. Kürdistan yeni umutların neresinde duruyor !

Read Time:3 Minute, 32 Second

Burjuva devrimleri,Feodal dönemde,üretim araçlarının ve sanayi devrimlerinin,yeni sınıfların kaçınılmaz sonuçlarıydı.feodal devlet erklerinin ayrıcalıklı hükümranlıkları,toplumsal gelişim ve üretimde söz hakkı yalnızca siyasal bir elit kesimin iradesi altında kendi çarkını döndürememiş olması,kar payının,bir siyasal erkin ayrıcalıklı (kral,hükümdar,asıl zadeler) egemenlik, sistemin kendi içinde sorgulanır olmasını da kaçınılmaz kıldı.

Burjuvazi,geçmiş tarihsel kimlikleri dışında hiç bir özelliği olmayan bu elitleri, Fransa da olduğu gibi ya bir burjuva devrimiyle,yada İngiltere de olduğu gibi,sanayi devrimci gelişimlerine,sürece zorla adapte ederek devletin başında sembol olmaktan başka bir fonksiyonu olmayan politik iradeden barışçıl bir yöntemle tavsiye etti.Burada, barışçıl geçişte İngilterenin yani Gr.Biritanyanın çok kimlikli emperyal ülke olmasınında etkisi vardır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

 

20. yüz yıl ve 21. yüz yılın siyasal terminolojisinde hakim olan fikir,özellikle liberaller ve sosyal demokratlar,üretimin modern üretim araçlarının gelişimi ve sanayi devriminin küresel dağılımı, sermayenin ulusal özelliklerinin önemini yitireceği ve sanayinin (küresel karın,sermayenin) kimliksiz sürece vara bileceğini, doğal olarak ta küresel bir kalkınmanın mümkün olacağını,o yüzdende ”Marxsizmin öne sürdüğü,küresel birliğe,sınıfsız toplumla ancak ulaşılabileceği” tezine karşı,özel mülkiyetle de,yani sınıflı toplumla da gidile bileceğini savunuyorlardı.

Eninde sonunda Burjuvazinin de,kapitalizminde,küreselleşme fonksiyonlarını yarata bileceği var sayımı o siyasal erklerin canla başla savunduğu gerekçeleri idi. Öncülüğünü,sosyalizm kırması sosyal demokratların büyük bir coşkuyla bunu liberal kapitalist maceracı fikirlerle birlikte savunmuş olmasıdır.

Bugün gelinen sonuçlar gösteriyor ki küresel kapitalizm,önünde çok büyük hendi kaplarla vardır. Karşı karşıya kalınan ve  beklenmedik bir şekilde o kendi kaçınılmaz iç çelişkileriyle, gerçekleriyle  yüzleşmesiyle ve onunla kavga etmesiyle baş başadır.

Diyalektik süreçlerin,eşitsiz gelişim yasası,kapitalizmin,eşitsiz gelişimi sonucu karşı sosyal gerçeklerinde,sosyalist fikirlere ve işçi sınıfı siyasal doğuşuna karşı açtığı anti komün görüşlere (kolektif erdemler) karşı savaşta,modern fikir akımlarının diyalektik gelişimini köstekleyen tutumuyla toplumsal evrimine de darbe vurmuş,toplumsal modern gelişimi yavaşlatmıştır.

Özü itibari ile kendi kültürel ve sosyal kavramlarının bir üst aşaması, devrimci kültürün ve işçi sınıfı ve entellektüel fikirlerin bilinçli dışlanmışlığı, toplumsal katmanların siyasi evrimini ( kolektif idealizm) düşman akımlar noktasında imha ve ortadan kaldırma çabaları,kapitalizmin kendi alt kültürel,atıl ve gerici sosyal katman tabanın (orta çağ akımlar) ara sınıflar arasında,yeniden yeni bir siyasi erklere dönüşmesinde önemli nedenlerdir.Bugün siyasal krizlerde tüm ara atıl fikirlerin,yeni gerçeklerine,çelişkilerine bir kabus gibi çökmesine neden olmuştur.

Kapitalizmin geçmişte feodalizme karşı yürüttüğü doğası gereği kaçınılmaz ve acımasız tarihsel zorlamaların,iki sınıf arası kalmış küçük burjuva kimliksiz toplumların hafızalarında kalıcı izler bırakmıştı.Özellikle din eksenli siyasi kümelenmeler’deki feodal direnç karşısındaki acımasız imha ve katliamlar tarihi,ara sınıflarda yeniden canlanmıştır.Geçiş dönemlerinde vahşi kapitalizmin karakterine özgü zorun, sınıfsal geçişte mazlum yaşanmışlıkların toplumsal hafızasında önemli bir etken olarak yeniden ortaya çıkmıştır.

Klasik sömürgeciliğin,modern ulus sömürgeciliğine geçişte yaşanmışlıkların bugün,iş birlikçi kendi organlarını bir kenara itip,bunu siyasal düzlemde yeniden pazarlayan din eksenli feodal sınıfsız ara katmanların,yöntemlerininde feodal barbarlığın tarih sahnesine çıkması çoğu insanı şaşırtmıştır. ISİD ve benzeri yapıların modern araçları tarihsel geçmiş siyasal erklerini modern barbarlıkla bütünleştirmiş olması, günümüz insanını dehşete düşürse de,yöntemin modern savaş mekanizması kapitalizmin kendi iç aygıtlarıdır aslında.

Emperyalizmin bugün Orta doğu da karşı karşıya kaldığı kendi gerçekleri,eğer bugün Marxsit ve Sosyalist fikirlerin modern haznesinden beslenen ulusal direniş hareketlerine ihtiyaç duyuyorsa,onların isteyerek değil artık küresel kapitalizmin karşı karşıya kaldığı ve kendisinin yarattığı en bağnaz gerçekliği ile yüzleşmesinden kaynaklanmıştır.

Kürtler bir ortadoğu jhalkı olarak, Orta doğu coğrafyasında ,dünün tarihi medeniyetlerinde olduğu gibi dünyanın geleceğini ve kaderini bugün elinde tutuyor.Dünyanın evrensel gelişiminde orta doğu halklarından biri olan Kürtlerin, klasik sömürgecilikten kaynaklanan bugünki devrimci duruşu,hem kendi halkının ,hemde dünyanın yeni bir evresine bir mihenk taşı olarak yerini almaktadır. Abartısız şu söylene bilinir ki,geçmişin en soysuz barbarlığın,geçmişte kalan tüm vahşetin,yani ISİD yada benzeri yapıların orta doğudaki her milim kazanımı, küresel geleceğe damga vura bilecek kaosunda ana merkezi ve damarı olacaktır.

Kürdistan medeniyeti dünya medeniyetinin,kurtuluşunun da ana kahramanlarından biri olarak yeni çağın göbeğinde dünyayı şekillendirmeye devam edecektir !

unutturulmaya çalışılmış sürekli ve devrimci,devrim Kürdistanda ve bölge halkalrında yeniden umudun merkezi niçin olmasın !

Yeter ki Marxsist fikirlerin olmazsa olmazı, sürekli devrim tezlerin yeniden kendi devrimci geleneğiyle buluşsun.Devrimci gelişim her zaman diyalektik gücünü evriminden alır ! Kürdistan bu evrimin,kültürel sosyal devrimlerin ana karargahı,beşiğidir ! Aynen Orta doğu medeniyetlerin bir parçası dört parça bölünmüş Kürdistanda olduğu gibi,anti sömürgeci  !

Erkan Polat-Mezopotamia News

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Yorumunuz için teşekkür ediyoruz en kısa zamanda size cevap verilecektir selamlar .

%d blogcu bunu beğendi: